Providing Ukrainian agricultural products to the World
20, Velyka Zhytomyrska Street, Kiev, 01025, Ukraine
+38 044 235 76 77
Mon-Fri: 09:00 - 18:00